Занятия кружка на ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ КАНИКУЛАХ

Home

 
 
 
 
 
Home ГлавнаяЖайлообаева Атыргул КемеловнаЗанятия кружка на ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ КАНИКУЛАХ
Занятия кружка на ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ КАНИКУЛАХ PDF Печать E-mail

Дорогие ребята! Мы продолжаем наши занятия кружка, если у вас будут вопросы пишите в нашу WhatsApp группу.

Кыргыз тестке даярдануу боюнча ийиримдин катышуучулары үчүн видео сабактар жана тапшырмалар.

Видео уроки и задания предлагаемые для участников кружка “Подготовка к Кыргыз тесту”

1. На базаре www.youtube.com/watch?v=cFhy6OuhbDc

2. Общественный транспорт www.youtube.com/watch?v=9yP99OrOnDs

3.Кыргыз тест http://kyrgyztest.gov.kg/1480-2

_____________________________________________________________________________

Кымбаттуу окуучулар! Биз ийримдин ишин улантабыз, сурооңор болсо биздин WhatsApp топко жазгыла. Бул күндөр бүткөндөн кийин таймашка барабыз, ошондуктан Манасты окугула, уккула, суроо-жооп даярдагыла! Мен Силерге жана ата-энелериңерге ден-соолук каалайм!

Манас таануу боюнча ийримдин катышуучуларына тапшырма.

Задания и видео уроки для участников кружка по Манасоведению.

1. Манастаануу боюнча таймаштарды көрүп, суроо-жоопторду талдап чыккыла.

www.youtube.com/watch?v=x_g2_fo8xrs&t=40s ( бул эфирден башкасын деле көрсөңор болот)

2. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча төмөндөгү окуяларды оку- “Шоорук кандын Манаска өзү катылып, жеңилиши. Акылайды тартууга бериши”

3. “Алмамбеттин баяны”

www.youtube.com/watch?v=6qkPDotJAak

4.* Таймашка катышуучулар ушул окуялар боюнча 3төн суроо-жооп түзгүлө.

5. Тексте кездешкен көөнө сөздөрдү жазып, энциклопедиядан чечмесин тапкыла.

https://bilim.akipress.org/lib/book:466/manas-entsiklopediya-tom-1-bishkek-1995g/

 

Гордость гимназии

Новое на сайте

image-6
no-corruption
pochta_doveriya
image-6
no-corruption
ibilim.kg
Авторские права © 2012-2020 Школа-гимназия № 33. Все права защищены. Rambler's Top100